Colná únia
2017 by "Feri"  
Pôvod tovaru
Vitajte vo svete pôvodu
V rámci pravidiel colnej únie je dôležité vedieť preukázať colný status tovaru, ktorý vyjadruje, či ide o tovar únie alebo o tovar, ktorý nieje tovarom únie.
Tovar dovezený na colné územie únie z krajín alebo území mimo tohto územia môže získať colný status tovaru únie prepustením do voľného obehu.
Zoznam colných únií