Úvod
Pôvod tovaru má významnú úlohu v rámci colného konania pri prepúšťaní tovaru do režimu voľného obehu. Od neho závisí, aké colné sadzby a colné zvýhodnenia resp. preferencie je možné získať a využívať pri dovoze tovaru. Predpokladom výberu náležitej colnej sadzby alebo priznania akéhokoľvek colného zvýhodnenia alebo preferencie je preukázanie krajiny pôvodu tovaru. Z hľadiska pôvodu poznáme nepreferenčný pôvod tovaru a preferenčný pôvod tovaru. Určením pôvodu tovaru a jeho preukazovaním sa zaoberajú tzv. pravidlá pôvodu tovaru.
2017 by "Feri"         email: info@povod.eu
Pôvod tovaru
Vitajte vo svete pôvodu
Aktuality

21.10.2021 - zdroj: EURLEX (C 426/1) Oznámenie Komisie o uplatňovaní prechodných pravidiel pôvodu, ktorými sa stanovuje diagonálna kumulácia medzi uplatňujúcimi zmluvnými stranami v paneuro-stredomorskej zóne (2021/C 426/01)
< viac >

15.10.2021
- zdroj: EURLEX (C 418/24) Oznámenie Komisie o uplatňovaní Regionálneho dohovoru o paneuro-stredomorských preferenčných pravidlách pôvodu alebo protokolov o pravidlách pôvodu, ktorými sa stanovuje diagonálna kumulácia medzi zmluvnými stranami tohto dohovoru (2021/C 418/12)
< viac >

15.10.2021 - zdroj: colná správa ČR Dohoda EÚ - ESA (Zimbabwe) - preukazovanie pôvodu tovaru v rámci systému REX
< viac >


7.10.2021
- zdroj: EURLEX (L 355/6) ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2021/1764 z 5. októbra 2021 o pridružení zámorských krajín a území k Európskej únii vrátane vzťahov medzi Európskou úniou na jednej strane a Grónskom a Dánskym kráľovstvom na strane druhej (rozhodnutie o pridružení zámoria vrátane Grónska)
< viac >


27.9.2021
- zdroj: EURLEX (C 390/3) Oznámenie o uplatňovaní článku 8 ods. 3 protokolu 1 o pravidlách pôvodu k dočasnej dohode o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a štátmi východnej a južnej Afriky zo strany Zimbabwe a o používaní samoosvedčovania na dovoz výrobkov s pôvodom v Zimbabwe do EÚ podľa dočasnej dohody o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a štátmi východnej a južnej Afriky (2021/C 390/03)
< viac >


13.9.2021
- zdroj: colná správa ČR  Uplatňovanie prechodných pravidiel od 1.9.2021 - nové informácie
< viac >


3.9.2021
- zdroj: colná správa ČR  Uplatňovanie prechodných pravidiel od 1.9.2021
< viac >


9.4.2021
- zdroj: EURLEX (L 123/1) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/576 z 30. novembra 2020, ktorým sa mení príloha III k nariadeniu (EÚ) č. 978/2012 s cieľom zahrnúť Uzbeckú republiku medzi krajiny, ktoré využívajú colné preferencie v rámci VSP+
< viac >


16.2.2021
- zdroj: EURLEX (L 55/1) Informácia týkajúca sa nadobudnutia platnosti Dohody o komplexnom a posilnenom partnerstve medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Arménskou republikou na strane druhej
< viac >


1.2.2021
- zdroj: colná správa ČR  Brexit - Preferenčné predpisy so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska
< viac >


7.1.2021
- zdroj: EURLEX (L 3/37) ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EÚ – MEXIKO č. 1/2019 zo 16. októbra 2019 v súvislosti so zmenami prílohy III k rozhodnutiu Spoločnej rady ES – Mexiko č. 2/2000, pokiaľ ide o vymedzenie pojmu „pôvodné výrobky“ a metódy administratívnej spolupráce (Andorra a San Maríno a niektoré špecifické pravidlá pôvodu pre chemické látky) [2021/10]
< viac >Archív 2017;
Archív 2018;
Archív 2019;
Archív 2020;

Archív 2021;
 
Aktualizované:
21.10.2021